Vítejte na stránkách Sdružení S, z.s.           

Dárci přispívají dle svého uvážení finanční pomocí, účelově vázanou na konkrétní stanovené cíle. Prostředky dárců jsou určeny v plné výši výhradně příjemcům pomoci. Uvítáme i příspěvky, které pokryjí jen část nákladů, cílový projekt může být realizován na základě příspěvků více dárců. Dárci jsou uvedeni v seznamu projektů pomoci, pokud se svým zveřejněním souhlasí. Pokud máte zájem stát se dárcem, kontaktujte nás prosím elektronickou poštou na adrese info@sdruzenisos.cz. Anonymní příspěvky je možné zaslat přímo ve prospěch účtu 2001540382/2010, jako variabilní symbol můžete uvést pořadové číslo sponzorovaného projektu.

Partneři pomáhají práci Sdružení zejména tím, že přispívají ke krytí režijních nákladů nebo zajišťují služby bez nároku na odměnu. Dárce se stane partnerem, pokud souhlasí s užitím dohodnuté části daru na provoz sdružení. Režie Sdružení je kromě nutných výdajů na administrativu tvořena zejména náklady na zjištění potřeb příjemců a dokumentaci řádného užití darovaných prostředků přímo na místě. Sdružení nemá žádné placené pracovníky, jeho členové  pracují jako dobrovolníci.

Domény, s.r.o. webová prezentace, IT služby
Ivo " Fík" Dokoupil fotografie z Banátu, propagace cílů Sdružení a pomoc s realizací
Glossa, s.r.o. základní provoz Sdružení, zapůjčení automobilu Nissan Patrol

Zvláštní poděkování patří zejména Markétě Světlíkové za počáteční pomoc a inspiraci, Petrovi a Vlastě Skořepovým za vlídné přijetí a spolupráci završenou členstvím ve Sdružení a slečnám učitelkám Karolině Pličkové a Andree Trebatické, které na Svaté Heleně pomáhaly nejen při výuce angličtiny.
Provozováno na systému DOMÉNY s.r.o.
Zaregistrovat doménu
www.    
ZDARMAHOSTING - hosting zdarma k Vaší doméně!