Vítejte na stránkách Sdružení S, z.s.           

Nechceme vytvářet alternativu rozsáhlým projektům pracujícím hlavně s veřejnými prostředky. Vážíme si zejména pomoci vlády České republiky a práce společnosti Člověk v tísni. Vidíme však zároveň velký prostor pro soukromou iniciativu, která může pomoci s problémy jen obtížně zvládnutelnými v rámci klasické rozvojové pomoci. Cílená, dobrovolná a citlivá pomoc ze soukromých zdrojů také znamená pro krajany projev zájmu, vyjadřuje jejich spojení se starou vlastí a může pomoci k navázání cenných kontaktů.
Sdružení S, o.s. je občanské sdružení, navazující na tradici sponzorských aktivit pražské jazykové školy Glossa, které organizovala v letech 2002-2004. Velmi úspěšné byly zejména letní kurzy angličtiny, otevírané v letech 2003 a 2004 na Svaté Heleně.
Založení občanského sdružení umožnilo rozšířit rámec aktivit s cílem podpory škol, které jsou důležitými centry života českých obcí v rumunském Banátu. Školy se potýkají s řadou obtíží, v našich poměrech jen obtížně představitelných. Přestože například v obci Svatá Helena byla postavena s pomocí české vlády moderní školní budova, dosud v ní není k dispozici tekoucí voda.  Provozní prostředky, kterými disponují ředitelé škol, jsou minimální, často neumožňují ani základní údržbu. Není dostatek kvalifikovaných učitelů. Platy pedagogů jsou velmi nízké, začínají přibližně na 1500 Kč měsíčně. Zejména v menších obcích není přitom potřebám škol věnována větší pozornost.
Pomoc, zaměřená hlavně na děti, může mít pro budoucnost místních komunit velký význam. Nejde nám však o dary pasivním žadatelům. Chceme nabídnout přispěvek k smysluplným školním aktivitám, které by v České republice byly snadno realizovatelné v rámci běžného hospodaření škol. Budujeme systém doplňkové podpory, na který se mohou ředitelé škol, žáci i jejich rodiny obracet v případě, kdy jejich požadavky nemohou být jinak v místních složitých poměrech vyřešeny. Naším cílem je přispět k tomu, aby se podmínky v českých školách v Banátu alespoň zčásti přiblížily obyklým evropským standardům.
Dárcům nabízí Sdružení S, o.s. možnost cíleného sponzoringu. I nevelké příspěvky tak mohou dárce potěšit svým konkrétním dopadem. Záleží nám na zachování dimenze bezprostřední mezilidské pomoci. Sám dárce rozhodne o užití příspěvku, který tak nezmizí jako kapka v moři složitého rozpočtu. Úkolem Sdružení je zejména zjištění a prezentace potřeb, zajištění realizace pomoci a dokumentace náležitého užití prostředků dárce. Celý příspěvek dárce je určen pro příjemce pomoci, režie je kryta z pomoci partnerů sdružení a členských příspěvků.
Provozováno na systému DOMÉNY s.r.o.
Zaregistrovat doménu
www.    
ZDARMAHOSTING - hosting zdarma k Vaší doméně!